T.C.
İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/255 Esas

Davacı/konkordato talep eden*****************’de nüfusa kayıtlı, ********* ve **********, **************** doğumlu, ************* TC Kimlik Numaralı NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ’A 30/10/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMİŞ OLUP, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden Nadiye Uludoğan Yıldız’a 1 kişilik geçici konkordato komiserigörevlendirilmesine, geçici komiser olarak ****************’ın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep ede Nadiye Uludoğan Yıldız’ın alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.