T.C.
İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/255 Esas

Davacı/konkordato talep eden Yozgat ili, Yozgat Merkez ilçesi, Köseyusuflu Mahallesi, Cilt No:80, Hane No: 76, BSN: 37’de nüfusa kayıtlı, Hanife ve Attila kızı, 13/09/1970 doğumlu, 23515818700 TC Kimlik Numaralı NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ’a yönelik verilen geçici mühlet kararının 2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 287/4 hükmü gereğince, 30/01/2019 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLUP, alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını yahut geçici mühlet kararının uzatılmasını gerektirir bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.