T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
Esas No : 1537 ESAS
mutçalıDavacı, MUTÇALI TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı MUTÇALI TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ŞİRKETİ tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen SMMM SÜHEYLA SARIHAN ‘ın atandığı,
İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.