T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/445 Esas

Davacı , MUSTAFA GÖZÜBOL tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286. Madde de belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun tespit olunmakla; DAVACI MUSTAFA GÖZÜBOL Tc:********** hakkında, ŞAHISLARIN DAVACIDAN KAYNAKLANAN BORÇLARI İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE 06.11.2018 TARİH SAAT 14:30’DAN BAŞLAMAK ÜZERE 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMİŞTİR.

Tensip zaptının 4-b/c maddeleri gereği; mahkemenin izni olmaksızın geçici mühlet kararından itibaren rehin, kefalet, devir, takyit (sınırlayıcı işlem), ivazsız tasarruf işlemlerinin tedbiren önlenmesine, hangi nedenle dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verilmiştir.

İİK m 288 gereği geçici mühlet kararının ilan edilmesi, ilanda alacaklıların, ilândan itibaren yedi(7) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, 08/02/2019 tarihine duruşma günü verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.