T.C. OSMANİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE)

Sayı2018/35 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu , bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile MUSTAFA AYDOĞDU-*************)’e17/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur. 19/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.