T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/701 Davacı MUSTAFA ADIGÜZEL (TC N. **************************) tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememizeaçılan Adi Konkordato davası nedeniyle ********************** adresinde ikamet eden,Davacı MUSTAFA ADIGÜZEL (TC N. *********************) tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 12/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3(üç) ay süre ile geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordatokomiseri olarak ***************** görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 07/01/2019 günü saat 10,30 ‘da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.