T.C. 
SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/361 Esas

Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
************************ adresinde faaliyet gösteren, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 27/12/2013 tarihinde 4087 numarasında ve Sorgun Vergi Dairesi’nde ************* T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı Müslüm Şahin tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 09/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ************** atanmıştır. Duruşmanın 04/04/2019 günü saat:09:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.