T.C. 
SORGUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/361 Esas
Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71/A Sorgun/YOZGAT adresinde faaliyet gösteren, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 27/12/2013 tarihinde 4087 numarasında ve Sorgun Vergi Dairesi’nde 22046704926 T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı Müslüm Şahin hakkında mahkememizce verilen 09/11/2018 tarihli üç ay süreli geçici mühlet kararının süresinin dolduğu 09/02/2019 tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatılmasına karar verildiği konkordato komiseri olarak atanan Erol Güneş görevinin devam ettiği, Duruşmanın 04/04/2019 günü saat:09:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.