T.C. 
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/347 Esas

DAVACI: MUSA SÜZGEN-****************

VEKİLİ: ********************

Davacı Musa Süzgen tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılamasında;

İlan Metni:

Davacı MUSA SÜZGEN tarafından mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle Süzgen Ayakkabı Sarayı, Akdağmadeni/YOZGAT adresinde faaliyet gösteren iş yeri için davacı MUSA SÜZGEN tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 10/10/2018 tarihinden itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞ OLUP, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK ******************** görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 03/01/2019 günü saat 09:00’da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.