T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1084 Esas 15/02/2019

Konu : Geçici Mühletin Uzatıldığının Bildirilmesi

Davacılar , MURAT GİRGİN, MESAN ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 716935 sicil nolu borçlu MESAN ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 16/11/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 16/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, 
30892490320 TC nolu MURAT GİRGİN hakkında 19/11/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 19/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirketin/şahsın İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)16/11/2018 tarihli tensip zaptının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden İcra ve İflashukukçusu Av. Selçuk Güven, Mali Müşavir Sinan Küçükaydın, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Hak’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisindeDEVAMINA,
e)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
f)Mahkememizin 2018/1084 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11/04/2019 günü saat 14:45’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.