T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/327 Esas

3**************6 T.C. Kimlik nolu MURAT ERGÜL vekili tarafından talep edilen konkordato mühleti davasında mahkememizce 05.12.2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,konkordato komiseri olarak Ahmet Tecen atanmıştır.Duruşmanın 07/03/2019 günü saat 10:50’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.07/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.