T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/ 775 Esas
İLAN

Davacı Muhammet Bilal Yurttaş tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı Muhammet Bilal Yurttaş’a (Hürel Pastacılık) (SELÇUK VD 25099936160) (Mersis No:42797), Mahkememizce 12/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ ile ihtiyati tedbir kararları verilmiş ve geçici konkordato komiseri **********************’ın Konkordato Komiseri olarak görevine devam etmesi kararlaştırılmıştır.
Davacı Muhammet Bilal Yurttaş hakkında 12/11/2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Konkordato Kesin Mühleti verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.