Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet ilanı Gaziantep / Şehitkamil – MUHAMMET ÖĞÜCÜ

MUHAMMET ÖĞÜCÜ, Gaziantep / Şehitkamil

2019/57 Esas

GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2019/57 (KONKORDATO DOSYASI) KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULUNDAN ALACAKLILARI ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI (İİK 301) Konkordato talep eden Muhammed ÖĞÜCÜ (TC. No: 30790606540) ve Nurdan ÖĞÜCÜ (TC. No: 30769607288)’ye, Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/57 Esas sayılı dosyasında, 27.03.2019 tarihi itibariyle kesin mühlet verilmiştir. Kesin mühlet içerisinde İİK 299 gereğince alacaklıların alacağını bildirmesi istenilmiştir. Alacaklıların alacak bildirimi ve tahkiki ile konkordato projesi tamamlanmakla, İİK 301 gereğince, davacıdan alacaklı olup; alacaklarını bildirenler veya alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların katılımı ile 22.01.2020 tarihinde aşağıda belirtilen yer ve saatlerde konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. Alacaklılar, aşağıda gösterilen adreste toplantı tarihi olan 22.01.2020 gününden önceki 7 (yedi) gün içinde ve mesai saatleri içerisinde konkordato talep eden Muhammed ve Nurdan ÖĞÜCÜ’nün Başpınar (Organize) OSB 5. Bölge 83501 Nolu Düllük Mevki Cad. No:16 Şehitkamil/Gaziantep adresinde konkordato ile ilgili tüm belgeleri inceleyebileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen oy kullanımı için üçüncü bir kişi katılacak isebu kişiye“alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin de verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, toplantı esnasında yanında bulundurmaları gerekmektedir. Alacak bir kambiyo senedine (poliçe/bono/çek) dayanıyor ise,senet hamilinin tespiti amacıyla, senedin aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisinin, eğer senet resmi makamlarda ise bu durumu (senede dayalı hak sahibi olunduğunu) belgeleyen resmi evrakın,toplantı esnasında alacaklının yanında bulundurması gerekmektedir. Alacaklılar yukarıda ifade edilen ve usulüne uygun düzenlenmiş yetki ve temsil belgeleri ile toplantıya bizzat iştirak ederek oy kullanabilirler. Toplantıya katılmayan/katılamayan alacaklıların, toplantının bitimini takip eden 7 (yedi) gün içinde gerçekleşen yazılı iltihakları da kabul edilecektir. Bu durumda alacaklıların oylarını hangi yönde kullandıklarını gösteren yazıyı mesai saatleri içerisinde Başpınar (Organize) OSB 5. Bölge 83501 Nolu Düllük Mevki Cad. No:16 Şehitkamil/Gaziantep adresinde komiser huzurunda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ibraz etmeleri rica olunur. İİK 301. ve 302. Maddeleri uyarınca ilan ve ihtar olunur. Toplantı Tarihi :22.01.2020 Toplantı Saati :15:00-16:00 Toplantı Yeri :Başpınar (Organize) OSB 5. Bölge 83501 No’lu Düllük Mevki Cad. No:16 Şehitkamil/Gaziantep Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri YMM Nurullah ÇUHADAR Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.