Konkordato Komiserliği’nden alacaklılara davet İstanbul / Bağcılar – MSY İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

MSY İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ., İstanbul / Bağcılar

2019/462 E

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET MSY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/462 E. Sayılı Dosyası) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 662427 numarasına kayıtlı, “Mahmutbey Merkez Mahallesi İstoç Z Blok No:139 Bağcılar İstanbul” adresinde faaliyet gösteren MSY İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/462 E. sayılı dosyasında 01.10.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Mustafa NARİNOĞLU, Cengiz Serhat KONURALP ve Harun YALÇIN’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Yukarıda ismi yazılan şirketten alacaklı olanların, kaydettirmek istedikleri muaccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin “Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Metro İş Merkezi B-Blok Kat:2 No:43 Başakşehir İstanbul” adresinde tatil günleri hariç 09:30-12:30/13:30-16:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, Alacak kaydı sırasında, 01.07.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ve Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani MSY İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ve Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacağından, Kanunda öngörülen alacak bildirim süresi en son ilanın yapıldığı tarih itibariyle işlemeye başlayacaktır. Konkordato Komiser Heyeti Mustafa NARİNOĞLU Cengiz Serhat KONURALP Harun YALÇIN

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.