T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İ LAN
ESAS NO :2016/346
mintay Davacı MİNTAY DİŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  tarafından hasımsız olarak açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 446727/0 sicil nosunda kayıtlı davacı MİNTAY DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, delillerini en geç duruşma günü olan 30/06/2016 günü saat 12:00*ye kadar ibraz etmeleri, gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri,
2- Ayrıca davacı şirkete İİK. m.l79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak hukukçu Yard. Doç Dr. MEHMET FETHİ ŞUA (TC.NO:xxxxxxxxxx) ile mali müşavir NERMİN ARICI (TC.NO:xxxxxxxxxxx),nın atanmasına, kayyım heyetinin şirketin mal varlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine, şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım heyetinin onayına bağlı tutulmasına,
Davanın H.M.K.’nun 316. ve 322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İİK.nun 179/a-2 ve 166. maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.