T.C. 
ANTALYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/685 Esas
Davacı , MİNERVA MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 19/02/2019 günü saat 09:05’e bırakılmıştır.
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 83891 sicil numarasında kayıtlı Davacı MİNERVA MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 15/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.