T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1083 Esas

İLAN
Davacı ,MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 21/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ***************, ************ VE ********************’atanmıştır. Duruşmanın 18/12/2018 günü saat:13:40 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.