T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016/535 Esas
İLAN
mihtaşDavacı , MİHTAŞ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı, MİHTAŞ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKET ‘ nin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İÎK nun 179/a maddesi yollaması ile ÎİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 29/06/2016 saat 15:40 da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 1664yladdesi hükmü gereği ilan olunur. 03/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.