T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/600

Davacı, MİÇSAN İNŞAAT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 374052 nosunda kayıtlı davacı MİÇSAN İNŞAAT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ nin talebinin kabulü ile davacı yararına 2004 sayılı İİK’nun 289/1 maddesi uyarınca 07/12/2018 günü saat 10.45’den itibaren başlamak üzere 1 yıl süreyle KESİN MÜHLET verilmesine,
2-Kesin mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak geçici mühlet kararı verilirken atanan *************, **************** ve ******************’un kesin mühlet süresi içerisinde de görevlerinin devam ettirilmesine,
Davacı şirketin yönetim kurulunun tüm eylem ve işlemlerinin konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına, bu gerekliliğe uyulmaması halinde kesin mühletin kaldırılacağının davacıya ihtarına, (ihtarat yapıldı)
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri
Konkordato Komiseri Emir Kemal Kutluk T.C. No: 11308210220, Mali Müşavir
Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Ali Dede Cad. No:6/11 Çankaya/ANKARA
Tel no: 0532 236 00 94
Konkordato Komiseri Doç. Dr. İsrafil Zor: T.C. No: 53272269354, İşletmeci
Adres:Yeşil Vadi Mh. Şht.Onb. Murat Sıtkı Cd. No:21/33 Yahşihan/KIRIKKALE
Tel no: 0506 282 24 90
Konkordato Komiseri Av. Özgün Yağmur Sağkan: T.C. No: 24476623464
Adres: Kuleli Sok. No:2/6 Çankaya/ANKARA
Tel no: 0532 575 58 98

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.