T.C.
ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2018/915 Esas

Davacı Mıçılar Motorlu Araçlar Ticaret ve San. Ltd. Şti. (Vergi No:6200393502) tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı şirket hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühletiverilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 15/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.