T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/694 Esas

Davacı Mevlüt Bostan ve Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8794 Sicil Numarasında Kayıtlı Davacı Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve 44665803668 T.c. Kimlik Numarali Mevlüt Bostan Hakkında Konkordato Mühleti Verilmesi Talep Edilmekle;
Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8794 Sicil Numarasında Kayıtlı Davacı Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve 44665803668 T.c. Kimlik Numarali Mevlüt Bostan Hakkında 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Konkordato mühleti kararı verilen mahkememiz nezdinde görülen iş bu davanın duruşması 08/01/2019 günü saat 09:00’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek *************, **************** ve ***********************’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.