T.C İSTANBUL ANADOLU 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/487 Esas
İFLAS ERTELENMESİ DAVASI (2. UZATIM) İLANI
izolDavacılar METROPOL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile İZOL
KİMYA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. vekili tarafından mahkememizde 2016/487 Esas sayısı ile iflasın ertelenmesi (2. Uzatım) davası açılmıştır.
İflasın ertelenmesini (2. uzatım) gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur.05/05/2016
NOT: DURUŞMA GÜNÜ :21/09/2016

SAAT : 13:35
İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.