T.C.
ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L Â N
ESAS NO: 2016/590
Davacı METAL MARKET ENDÜSTRİYEL MALZEME VE MAKİNE SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı Metal Market Endüstriyel Malzeme ve Makine Sanayii Ticaret Limited Şirketi’nin pasifinin aktifinden fazla olduğu ileri sürülerek, iflasının, İ.İ.K.’nun 179. maddesi gereğince 1 yıl ertelenmesi istenmiş olup, davacı şirketten alacaklı olanların itirazlarını bildirmek üzere, davaya katılma istemleri ve alacakları var ise ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur. 08/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.