T.C.
İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016/810 Esas 14/07/2016

Davacılar , META YAPI SANAYİLTD ŞTİ, DRACO YAPI
KİMYASALLARI A.Ş ile arasında mahkememizdegörülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicilinin 461592 sırasında kayıtlı META YAPİ SANAYİ LTD ŞTİ ile 480663 sırasında kayıtlı DRACO YAPI KİMYASALLARI A.Ş şirketleri hakkında iflasın ertelenmesi davası açıldığından, itiraz etmeyen alacaklıların İİK.179 maddesi gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 10/11/2016 günü saat 15:50’de yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.