İ L A N

ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO: 2016/287 Es.
DAVACI: MERT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Vanyolu Mahallesi Vanyolu Bulvarı Gökkuşağı Sitesi B Blok No:2 Erciş / VAN
TİCARET SİCİL NO: Erciş Ticaret Odası 1765
VERGİ NO: Erciş Vergi Dairesi 6180062476

Mahkememizin yukarıda dosya numarası yazılı dosyasında davacı şirket tarafından iflasın ertelenmesi hususunda ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş, mahkememizin 08/06/2016 tarihli kararı ile Erciş/VAN Ticaret Odasının 1765 sicilinde kayıtlı Erciş Van Vergi Dairesinin 6180062476 nolu dosyasında işlem gören adresi Vanyolu Mahallesi Vanyolu Bulvarı Gökkuşağı Sitesi B Blok No:2 Erciş / VAN olan MERT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘ nin iflasın ertelenmesi hakkında bir karar verilinceye kadar ;
A) İİK. ‘ nın 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılan yada yapılacak takipler hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiç bir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına;
B) Yapılmış takiplerle ilgili muhafaza tedbir yapılmış ise üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla muhafazalarının kaldırılarak davacı şirket yetkililerine yed-i emin olarak teslimine ( İİK ‘ nın 206. Maddesinin 1. Sırasındaki alacaklar için uygulanmayacaktır )
C) Taşınır – taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar nedeniyle yapılacak yada yapılmış takiplerde ise muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine,
D) Davacı şirkete 14497476620 TC kimlik nolu Mali Müşavir Mustafa BUDAK’ın denetim kayyımı olarak TAYİNİNE; şirket organlarının alacakları kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımla birlikte ve münferit yetki verilmesine karar verilmiştir.
İcra İflas Kanunun 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.