T.C.MERSİN 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO:2018/192

Davacı Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
1-Davacı, Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 35419 sicil numarasında kayıtlı, Mersin Ortadoğu Özel Sağlık Hizmetleri İlaç Medikal Ürünleri Pazarlama İnşaat Mermer Madencilik Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taahhüt Lojistik Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi‘ne İİK’nun 289. maddesi gereğince geçici mühlet süresinin ve uzatma süresinin dolduğu, 12/09/2018 tarihinden geçerli olarak 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
2- İİK’nun 297. maddesi gereğince;
Davacıya ait gayrimenkullerin tapu kayıtlarının 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi için konulan tedbirin devamına ayrıca üzerinde ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine ve üzerine kayıtlı araçlarına konulan tedbirlerinde aynen devamına,
3-Geçici konkordato komiseri olarak atanan Mali Müşavir OSMAN NURİ OĞUZBEY, İşletmeci TALAT YAKIŞIKLI ve Hukukçu AV. HASAN TAHSİN SANLI‘nın görevlerine devam etmelerine,
4Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
5-Duruşmanın 13/09/2019 günü saat:14:00’a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.