T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1086

Davacılar (Borçlular) MEPESE SAÇ KUTU İMALATI ELEKTRO STATİK TOZ BOYA MADENİ EŞYA ELEKTRONİKİNŞ. VE KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. , Ercan BIÇAK, Erdoğan BIÇAK, Erol BIÇAK ‘ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 421903/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) MEPESE SAÇ KUTU İMALATI ELEKTRO STATİK TOZ BOYA MADENİ EŞYA ELEKTRONİK İNŞ. VE KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile davacılar (borçlular) (TC KİM NO:************) ERDOĞAN BIÇAK(TC KİM NO:**************) ERCAN BIÇAK ve (TC KİM NO: *******************) EROL BIÇAK hakkında 19/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin (borçlu) ile davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacılar (borçlular)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlu) şirket ile davacılara (borçlulara) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c) Geçici komiser olarak *************, ************ ve *****************’un görevlendirilmelerine, karar verilmiş olup

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1086 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 19/02/2019 günü saat 14:00’da yapılacağı,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.