T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1086

Davacılar (Borçlular) MEPESE SAÇ KUTU İMALATI ELEKTRO STATİK TOZ BOYA MADENİ EŞYA ELEKTRONİKİNŞ. VE KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. , Ercan BIÇAK, Erdoğan BIÇAK, Erol BIÇAK ‘ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 21903/0 sicil numarasında kayıtlı davacı(Borçlu) MEPESE SAÇ KUTU İMALATI ELEKTRO STATİK TOZ BOYA MADENİ EŞYA ELEKTRONİK İNŞ. VE KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. hakkındamahkememizce verilen 19/11/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 19/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, borçlu şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, borçlu şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
19/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Onur Ulaş Kayalı, Talha Apak ve Murat Tosun‘un görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1086 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 18/04/2019 günü saat 14:00’te yapılacağı,
2-Borçlular Ercan Bıçak, Erdoğan Bıçak ve Erol Bıçak vekilinin geçici mühletin uzatılmasına ilişkin talebinin Reddi ile bu kişiler hakkında verilen geçici mühletin KALDIRILMASINA,
3-Borçlular Ercan Bıçak, Erdoğan Bıçak ve Erol Bıçak hakkında tensip ile birlikte verilen tüm tedbirlerin KALDIRILMASINA karar verildiği 
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.