LAN
T.C.
İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/1003 Esas

MENDOĞLU Çamaşırları San ve Tic Ltd Şti
MENPA Mağazacılık Paz Tekstil San Tic Ltd Şti
MENDO İç Giyim Tekstil Paz ve Dış Tic Ltd Şti
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLÂNI
1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 344997 sicil no.sunda kayıtlı Mendoğlu Çamaşırları San ve Tic Ltd Şti, 51457/5 sicil no.sunda kayıtlı Menpa Mağazacılık Paz Tekstil San Tic Ltd Şti ve 469754 sicil no.sunda kayıtlı Mendo İç Giyim Tekstil Paz ve Dış Tic Ltd Şti nin İstanbul Anadolu 2.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 2018/1003 E. sayılı dosyasında, 28.01.2019 tarihinde, 30.01.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve S.M. Mali Müşavir İleri Akıncı’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
2- Yukarıda unvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İİK 299. maddesi gereğince İLÂN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin aşağıdaki adresine, hafta içi 10:00 – 16:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3- Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4- Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLÂN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
5- İİK m.299, f.1, c.2 gereğince İLÂN metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLÂN tarihinden itibaren başlayacağı,
6- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilân olunur.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof Dr M. Kamil Yıldırım Kamil AY İleri AKINCI
M.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi Y. Mali Müşavir S.M. Mali Müşavir
Bildirim Adresi: Hobyar Mahallesi Sirkeci – Aşirefendi Cad No:7 Bornovalı Han K.4Oda:406-407-408 Fatih/İstanbul
İrtibat Tel: 0532 265 32 18 Kamil AY

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.