T.C.

İSTANBUL ANADOLU

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/951 Esas

Davacı Mekanik Taah. Grubu İnş. San. ve Tur. Tic. A.Ş. vekili tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;

Merkez Mah. Efnan Sk. No.9/1 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 464259/0 sicil numarası ile kayıtlı ve Sarıgazi Vergi Dairesi 6140603857 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Mekanik Taahhüt Grubu İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 14/08/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak *************,  ve ******************** atanmıştır. Duruşmanın 14/11/2018 günü saat:15:40 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.