T.C.
FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO :
 2018/162

Davacı MEHMET TÜFEKÇİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 289.maddesi uyarınca:
A)Fethiye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6914946858316572 mersis nolu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 9287 ticaret sicil numarasında kayıtlı ticaret ünvanı Mehmet Tüfekci (Kaya Piliç) Toptan Gıda Ticareti hakkında 13/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
B)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, 
C)16/07/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
D)16/07/2018 tarihli tensip tutanağının 7.maddesi ve 18/10/2018 tarihli duruşma tutanağının 5. Maddesi gereğince görevlendirilen geçici komiser olan mali müşavir Süleyman Ülker’in GÖREVİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
E) Alacaklılara alacaklarını kaydettirmeleri için ilandan itibaren 15 gün süre verilmesine, bu sürede alacaklarını bildirmeyen alacaklıların (bilançoda kayıtlı olanlar hariç) konkordato projesinin müzakerelere katılamayacaklarına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.