T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/371 Esas

Davacılar MEHMET ŞAHİN, ALPEREN İNŞAAT TAAHHÜT,MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan konkordato davası nedeniyle; ************************ T.C. Kimlik Numaralı MEHMET ŞAHİN (*****************) ve Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 4413 sicil numarası ile kayıtlı davacı ALPEREN İNŞAAT TAAHHÜT,MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Eskicami-Ortacami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi No:22/204 K:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ) hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve mahkememizin 2018/371 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12/03/2019 günü saat 09:00 da yapılacağı, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen tebliğ olunur. 10/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.