T.C.
ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/632

Davacılar MEHMET ÖZDEMİR, MEHMET ALİ ÖZKAN, NEVZAT SERİN, AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizce alınan ara karar gereği;
1-Acıpayam Ticaret Sicil Müdürlüğünün 848 Ticaret siciline kayıtlı davacı AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve diğer borçlu davacılar 3***************4 TC.Kimlik numaralı NEVZAT SERİN, 1***********0 TC.Kimlik Numaralı MEHMET ALİ ÖZKAN, 7**************2 TC.Kimlik Numaralı MEHMET ÖZDEMİR hakkında; 18/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
2-Davacılara GEÇİCİ KOMİSER OLARAK; İcra İflas ve Konkordato konusunda uzman Hukukçu Arif SUNA, SMMM Mürşit UZ ve GIDA MÜHENDİSİ SENEM BARBAROS YILDIZ’ın GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verildiği,
3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.