T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN
Sayı : 2018/776 Esas

Davacı, MEHMET ÖZCAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

1-A) Davacı Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4896 sicil numarasında kayıtlı ticaret ünvanı MÜHENDİS-MÜTEAHHİT OLAN ŞAHIS İŞLETMESİ DAVACI MEHMET ÖZCAN ( TC No: ******************) hakkında 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser heyeti olarak **************, *****************,************************** ‘ın görevlendirilmelerine,

3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 27/02/2019 günü saat 13:00’e bırakılmasına,

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.