T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/1009 Esas
İLAN

Davacı ,MEHMET KÖSEOĞLU, NURGÜL AYDIN KÖSEOĞLU. ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
MEHMET KÖSEOĞLU, NURGÜL AYDIN KÖSEOĞLU tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 10/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ***********************, **************** ve ********************* atanmıştır. Duruşmanın 28/11/2018 günü saat:14:00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.