T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1380 Esas

3****************8 TC Kimlik Numaralı Mehmet Kavsara hakkında verilen ve 19.02.2019 tarihinde son bulacak olan geçici mühlet kararının, 19.02.2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA
Daha önce verilen tedbir kararlarının aynen devamına
Daha önce görevlendirilen geçici komiserler olan Hukukçu Dr. Öğretim üyesi Abdullah Erdoğan, Doç. Dr. Mehmet Şentürk, YMMM Nurullah Çuhadar’ın görev sürelerinin 19.04.2019 tarihine kadar devam etmelerine
Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.