T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2018/1281

Davacı : MEHMET İHSAN ERKUŞ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 30/11/2018 tarih ve 2018/1281 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden; ************ TCK Nolu MEHMET İHSAN ERKUŞ hakkında 30/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacıya ***************** T.C.Kimlik Numaralı ***************** ve Hukukçu ************* T.C.Kimlik No’lu ****************’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 22/02/2019 günü saat 14:30’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 04/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.