T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/853

********************* T.C. Kimlik nolu MEHMET DEMİRKALA ile 3434***8196 T.C. Kimlik nolu NURİ DEMİRKALA tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 02.11.2018 tarihinden 28.12.2018 tarihine kadar geçici mühlet kararı verilmiş olup,konkordato komiseri olarak ************, ********** ve ************** atanmıştır.Duruşmanın 26/12/2018 günü saat 10:00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.