T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2018/932 Esas

İLAN: Davacılar, MEHMET BİLER, BİL PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ ile Davalı , HASIMSIZ, arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 22/11/2018 tarihli ilanı ile ;

7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nın 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu bu belgelerin yasada yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287 maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile davacılar MEHMET BİLER, BİL PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ’ne 06/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine karar verilmiştir. Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delileri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemenin konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin ilan edilmiştir.
Mahkememizin 2018/932 esas 2019/114 karar sayılı ilamı ile ; 
Davacıların konkordato taleplerinin REDDİNE, Geçici mühletin sonlandırılmasına, tedbirlerin kaldırılmasına, karar verildiği hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.