T.C.

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı: 2018/931 Esas

Davacı MEHMET ARAS (T.C.*************), AK-TAŞ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacılar MEHMET ARAS(T.C.*************),AK-TAŞ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce 14/11/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket AK-TAŞ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve davacı MEHMET ARAS hakkında 14/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak *********************** atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 14/02/2019 günü saat 13:40’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.