T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYI : 2018/ 1006 Esas
İLAN

Mahkememizde görülen konkordato davasının yargılaması sırasında, 2004 s. İİK.nin 289/3. maddesi gereğince, 5********4 T.C. Kimlik Nolu davacı MEHMET ALİ KUNTOĞLU’na 23/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE veKonkordato geçici komiseri olan SERHAT ADEMOĞLU’nun bugünden itibaren Konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.