MEHMET ALİ GÜÇLÜ

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, KOCAELİ / GEBZE

2020/44E

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Sayı : 2020/44 Esas Davacı MEHMET ALİ GÜÇLÜ’nün mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle; Davacı MEHMET ALİ GÜÇLÜ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 22/01/2020 tarihli ara karar ile davacı hakkında 22/01/2020 tarih saat 15:41 den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Öznur BUDAK atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 16/04/2020 günü saat 13:50′ ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.24/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.