T.C.
İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/583 Esas

Davacı Medist Hayvancılık İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 31/10/2018 tarihine kadar ekgeçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 18915-5 sicil nosunda kayıtlı olan ve Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:60/6 Bayrampaşa İstanbul adresinde mukim davacı Medist Hayvancılık İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.28/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.