T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/767

Davacı, MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 166286 sicil nosunda kayıtlı olan MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a) Davacı şirkete 13/11/2018 tarihinden (saat 09.00’dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) TÜM TEDBİRLERİN UYGULANMASINA,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketlerin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak ********************, ********************** ve ******************************’dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Şirketlerin yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.