T.C.

BAKIRKÖY1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/426 Esas 05/10/2018

Davacı , MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 426391 sicil nosunda kayıtlı davacıMEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRONİK SAN.TİC.AŞ hakkında 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)07/05/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)07/05/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesive 03/08/2018 tarihli duruşma tutanağının 4.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan ******, **************** ve *****************’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAKDEVAMINA, 
karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.