Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda “konkordato sistemi” için hazırlanan yasa teklifi görüşülecek. Son dönemde konkordatoya ilişkin yaşanan sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yine önemli bir düzenleme için fazla mesai yapacak.

Son dönemde borçlarını yeniden yapılandırmak üzere konkordato ilan eden firmaların sayısında ciddi artış olmuş, bu amaçla yeni bir düzenleme meclis gündemine getirilmişti. 27 maddeden oluşan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak.

Teklife göre konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Buna göre raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak. Ayrıca kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek.

Konkordato ön projesinde, denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları açıkça düzenlenecek. Bu çerçevede hazırlanacak raporla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak.

Düzenlemeye göre ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak.

Teklife göre, takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Alacaklı, UYAP üzerinden sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek.

Meclis’te komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek.
AK Parti’nin daha önce Meclis Başkanlığına sunduğu bir başka yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Teklif , yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

Meclis KİT Komisyonu , 5 Aralık Çarşamba günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ; 6 Aralık Perşembe günü de Devlet Demir yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün hesaplarını inceleyecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.