Davacı Me Ya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; Mahkememizden verilen 01.06.2016 tarihli ara karan uyarınca, “Merkez Mah. Sadabad Cad. No: 32 Kat: 3 Kağıthane İST” adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 634045 sicil numarasında kayıt h dosyamız davacısı Me Ya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’nin İİK. nun 178 v. d. Maddeleri ile TTK. nun ilgili hükümleri gereğince iflasın ertelenmesine ilişkin karar verilmesi talep edilmiş olduğundan ve bu talep nedeni ile haklannın zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK. nun 166/2 ve 173/1 maddeleri gereğince mahkememize başvurarak davaya müdahil olarak katılmayı talep edebilecekleri, duruşma günü olan 28.06.2016 günü Saat.l5.25’da mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerine yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde HMK. nun 315-322. maddeleri gereğince gıyaplannda yargılama yapılıp hüküm kurulacağı hususu İlan Olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.