T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1080 Esas

Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7000 nolu sicilinde kayıtlı davacı 1- ME-KA İNŞAAT BETON BORU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7001 nolu sicilinde kayıtlı davacı 2- MEKA TAAHHÜT İNŞAAT BETON BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 03/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Mali müşavir MUHTESİM GENCER, Av.SEVAL DEDE,Av. OĞUZHAN AYDIN’ın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.