T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/1080 Esas

Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7000 nolu sicilinde kayıtlı davacı 1- ME-KA İNŞAAT BETON BORU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7001 nolu sicilinde kayıtlı davacı 2- MEKA TAAHHÜT İNŞAAT BETON BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan İİK 285 ila 308/h) davada mahkememizin 26/04/2019 tarihli duruşma tutanağının 1 nolu ara kararı uyarınca feragat nedeniyle davanın Reddine karar verilmiş olup ayrıca mahkememizin 26/04/2019 tarihli duruşma tutanağının 2 nolu ara kararı uyarınca Mahkememizin 2018/1080 esas sayılı iş bu dosyasından konkordato nedeniyle konulan bütün tedbirlerin kaldırılmasına, bu hususun davacı şirketin gayrimekullerinin bulunduğu Tapu Müdürlüğüne, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğüne, davacının bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Gümrük ve Posta İdarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, Çerkezköy Ticaret Odasına, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir” Bu husus ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.