T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
İ L A N

ESAS NO : 2018/756 Esas
Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 398 nolu sicilinde kayıtlı davacı MAYEM İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA TİC.LTD.ŞTİ. hakkında 08/08/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile verilen ve 08/11/2018 tarihinden itibaren 20/11/2018 tarihine kadar uzatılan geçici mühlet kararının 08/01/2019 tarihine kadar uzatıldığı ve mevcut geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen ******************’ün dışında ek olarak ************** ve *******************’ın konkordato komiseri olarak görevlendirildiği, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.